راهنمای نگارش مقالات

نحوه ارسال مقاله:

مقالات خود را تا تاریخ ۱۴ اسفند ماه به ایمیل openday@pgu.ac.ir  ارسال نمایید. نتیجه از طریق ایمیل برای شما ارسال می­گردد.

دانلود راهنمای نگارش مقاله