جام فیزیک


مسابقه ای چند مرحله ای  با جوایز بسیار ویژه برای دانشجویان است. مرحله اول آن: حرکت پرتابه(Angry birds غیر مجازی!!!)  در روز همایش برگزار می گردد. ثبت نام و اطلاعات بیشتر در محل همایش انجام می شود.